KARGI HAN

KARGI HAN

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Alanya’nın batısında, Kargı çayının kuzeyindedir. Kitabesi olmadığı için hangi yılda yapıldığı hakkında bir bilgimiz yoktur. 46 metre genişliğinde bir 50 metre uzunluğunda taş bir yapıdır. Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü görevi gören yol üzerinde, Kesikbel’de kervansaray olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Her bir odanın tepesinde hava bacaları bulunur ve odalar, ortadaki avlunun çevresinde yer alır. Kapının karşısında taştan oyulmuş hayvan yemlikleri vardır. Yapı harap durumdadır.
Devamı