BEDESTEN

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Kalenin içinde, Süleymaniye Cami’nin yanındadır. 14. veya 15. yüzyıl civarında, Karamanoğulları döneminde pazar veya han olarak inşa edildiği sanılmaktadır. Kesme taşlardan inşa edilen dikdörtgen bir binadır. 26 odası ve 35 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde bir avlusu vardır. Bugün bu tarihi bina otel, restoran ve cafe olarak kullanılmaktadır. Avluya bakan ortaçağdan kalma dükkânlar bugün otel odaları olarak yeniden dizayn edilmiştir. Bahçedeki merdivenlerin sonunda büyük bir sarnıç vardır. Bahçe bir cephede üst surlara, diğer cephede de Toroslara, Akdeniz’e ve plaja bakar. Bedesten, işletmecisinden izin alınarak gezilebilir.
Devamı

DARPHANE

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Yarımadanın ucunda, yaklaşık 400 metre uzunluğundaki sarp kayalıklardan oluşan Cilvarda Burnu üzerindeki yapılardır. Her ne kadar halk arasında “Darphane” olarak bilinse de bu kesme taştan inşa edilmiş binalar, hiçbir zaman para basmak için kullanılmamıştır. 11. yüzyıldan kalma taş binalardan birisi küçük bir kilisedir, diğerleri ise büyük ihtimalle manastır olarak kullanılmıştır. Küçük kilisenin kubbesi hala ayaktadır. Kayaların üstünde bir sarnıç vardır. İçkale’den Cilvarda Burnuna kayalara oyulmuş basamaklı bir yol olmasına rağmen bugün kullanılamaz durumdadır. Denizden geliş ise zor ve tehlikelidir. Gerek İçkale’den bakıldığında gerekse de denizden tekneyle burnu dönerken muhteşem bir görüntüye sahiptir.
Devamı

DİM MAĞARASI

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Mağara, sarkıtları ve dikitleriyle ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunan doğal bir oluşumdur. Ortada küçük bir tuzlu göl vardır. Burası, yerel avcılar arasında sığınak olarak iyi bilinen bir yerdir. 1998’te ziyarete açılmıştır ve bilinen ikinci büyük mağaradır.
Devamı

AKBEŞE SULTAN MESCİDİ

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Kalenin içinde Bedesten’in kuzeyinde ve Süleymaniye Cami’ne yaklaşık 100 metre mesafededir.Alaeddin Keykubat2ın Alanya kalesindeki ilk kumandanı Akbeşe Sultan tarafından 1230’da yapılmıştır. Dışı kesme taş, içi ve kubbesi tuğladandır. Kare bir şekli ve iki odası vardır. Odalardan birisi mescittir, diğerinde ise Akbeşe Sultan’ın mezarı bulunur. Odada üç mezar daha vardır. Mescidin yarım kubbesinin çinilerle süslü olduğu anlaşılmaktadır. Kitabede şunlar yazmaktadır: “Tanrı, yerin ve göklerin gaiplerini bilir. Tanrı’nın mescitlerini ancak O’na ve ahret gününe inanalar imar ederler. 1230 yılında yüce Sultan Alaeddin Keykubat’ın günlerinde Tanrı’nın rahmetine muhtaç zayıf kulu Akbeşe yaptırdı.”Mescidin birkaç metre uzağında moloz taştan kaide üzerinde tuğladan silindirik bir minare vardır.
Devamı

ANDIZLI CAMİ

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Tophane mahallesindedir. Adını, yanındaki andız ağacından alan cami, 1277 yılında Emir Bedrüddin tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu dönemine özgü mimari özellikler taşır. Kesme taştan yapılmıştır ve yüksek olmayan bir minaresi vardır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneklerinden birisidir. Camiye, Kızılkule minaresinin aşağısındaki bir kapıdan girilir, sonundaki balkonun ilginç bir görünümü vardır.
Devamı
SİTTİ ZEYNEP TÜRBESİ

SİTTİ ZEYNEP TÜRBESİ

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Kaleye giden yolda, bir kayanın üzerindedir. Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Yapı kare şeklindedir ve iki oda içerir, odalardan birisinde uzun bir sanduka varken diğer oda boştur. Evliya Çelebi, binanın Bektaşi Dervişlerinin tekkesi olduğunu yazar, Sitti Zeynep hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğunun vakıf kayıtlarına göre türbenin sofu vakfının adı Sitti Zeynep Gin’t Zeynül Abidin olarak geçmektedir. Mezarı olan kişinin, bir ermiş olduğu sanılmaktadır. Antik çağda türbenin olduğu kayaya her biri ki metre uzunluğunda üç mezar oyulmuştur. Antik mezarlar bir dönem su deposu olarak kullanılmıştır
Devamı
HIDRELLEZ KİLİSESİ

HIDRELLEZ KİLİSESİ

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Alanya merkezine on kilometre mesafedeki Hacı Mehmetli Köyü sınırları içerisinde, Hıdır İlyas mevkiindedir. 19. yüzyılın başlarında Akdeniz’e tepeden bakan bir yamaca kurulan kilisede bugün Hıristiyan ve Müslüman ziyaretçiler ibadet etmektedir. Şekli karedir, tavanı tuğladan yapılmıştır, duvarları taştan yapılmış olup küçük bir yarım kubbesi vardır. Kilisede ahşap bir asma kat bulunur. Duvarlardaki freskler bozulmuştur. Kitabeden, kilisenin 1873 yılında onarıldığı anlaşılmaktadır.  Alanya Müzesinde sergilenen kitabe Yunan alfabesini kullanarak Türkçe (Karaman dili) yazılmıştır. Alanya’da yaşayan ve Türkçe konuşan Ortodoks Kilisesi cemaati 1924’teki mübadele sonucu Yunanistan’a gittiğinde kilise kapanmıştır. Hıdrellez Kilisesi yanında, aynı zamanda Antalya Kaleiçi Kilisesi olarak bilinen bir su kaynağı vardır. Ören yerine giriş ücretsizdir.
Devamı
ŞARAPSA HANI

ŞARAPSA HANI

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Alanya’nın 13 km batısında, şehirlerarası karayolu üzerinde 13. yüzyıldan kalma bir binadır. Kervansaray, 1236-1246 yılları arasında Selçuklu Sultanı olan Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından tarihi İpek Yolu üzerinde inşa edilmiştir.  1000 metrekareye yakın arazi üzerine inşa edilen binanın duvarları, iri kesme taşlardan yapılmıştır. Orta Çağlarda en önemli konaklama merkezlerinden birisi olan Kervansaray bugün eğlence merkezi olarak kullanılmaktadır.
Devamı
ALARA KALESİ

ALARA KALESİ

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Alara Kalesi, Alanya merkezine batı yönünde 37 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca denizin de 9 kilometre içerisinde bulunmaktadır. Bu kale, diğer birçok yapının da inşa edildiği I. Alaaddin Keykubat döneminde yani 1232 yılında tekrar imar edilmiştir. Kalenin içerisinde bulunmakta olan Bizans kalıntıları halen korunmaktadır. Alara Kalesi, Selçuklu zamanında var olan temel ticaret yolu ile Alara Hanı’nı güvenlik altında tutmak adına yapılmıştır. Ticaret gemilerinin o dönemlerde kalenin önlerine kadar yanaştığı söylenmektedir. 2007 senesinde Alara Kalesi’nde iki ayrı bölgede kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu kalenin surlarının dış tarafında, Alara Çayı’nın yanında, aşağı kısımda bir de hamam bulunmaktadır. Bu hamam da 13. yüzyılda inşa eden Selçuklu dönemi eserlerinden bir tanesidir. Alara Kalesi, aynı ismi paylaştığı Alara Çayı'nın sol tarafında, yaklaşık 150 metre mesafede, dağın dik yamaç kısmına inşa edilmiştir. Bu kale, iki farklı bölmeden oluşmaktadır. Bu…
Devamı
ALARAHAN

ALARAHAN

Aktivitelerimiz, Alanyayı Tanıyalım
Alara Kalesinden 800 m uzaklıkta bir düzlükte ve Alara Çayının kıyısında bulunur. Tüm kervansaray, 2 bin metrekarelik bir arazi üzerine kesme iri taşlarla inşa edilmiştir. 1231 yılında yapılan han birkaç yıl önce onarılmıştır ve restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. Nöbetçi kulübeleri bugün de özelliğini korumaktadır. Kervansarayın ikinci kapısı misafir odalarına açılır. Uzun koridorun iki yanında küçük odalar vardır. Kervansaray içinde bir çeşme, mescit ve hamam vardır. Onarım sırasında ortaya çıkan taş ustalarının imzaları çok dikkat çekicidir. Keykubat Alanya’daki kitabelerde kendisini “kara ve iki denizin sultanı, Arap ve Acem ülkesinin sahibi” olarak nitelerken Alarahan ‘daki kitabesinde “Rum, Şam, Ermeni ve Avrupa ülkelerinin fatihi” unvanlarını almıştır. Alarahan’ı ziyaret etmek ücretlidir. Handaki restoranda yemek yenilebilir, ayrıca küçük kır lokantalarında da yemek yenilebilir ve servis yapılıncaya kadar çayda yüzülebilir.
Devamı